Cover titel
2009#4

DW B

Creatief laboratorium voor literatuur en andere kunsten

Passies omtrent Rogier. De actualiteit van Van der Weydens beeldtaal.

Rogier van der Weyden wordt algemeen beschouwd als de eerste meester uit onze regio die in strakke, beredeneerde composities menselijke emoties in beeld brengt: zijn doeken vallen op door het beheerste pathos en de subtiele expressie van de figuren. In het septembernummer van DW B is de oude meester overal en nergens aanwezig, maar steeds breekbaar en intens, sensueel en verheven, subtiel en pathetisch. Het werk van bekende hedendaagse kunstenaars uit België wordt gecombineerd met een schilderij of een detail daaruit van Van der Weyden.

Benoît van Innis, Dirk Braeckman, Hans Op de Beeck, Jan Lauwers, Karel Dierickx, Lili Dujourie, Berlinde de Bruyckere, Jan Vanriet en Jan Fabre leveren verbanden die niet evident zijn, maar tot stand komen in de blik van wie kijkt. De katern opent Passies omtrent Rogier. De actualiteit van Van der Weydens beeldtaal, het dossier dat voor DW B werd samengesteld door Brigitte Dekeyzer en Stefan Hertmans, in samenwerking met Artes.Leuven en ISKA (Hogeschool Gent).

Ook schrijvers worden door Rogier gebiologeerd en geïnspireerd. Dragende teksten en creatieve reflecties zijn er van Brigitte Dekeyzer, Huub Beurskens, Erwin Mortier, Samuel IJsseling, Stefan Hertmans, Peter Verhelst, Helena De Preester, Saskia de Coster en Marc Verminck.

Katleen Vinck opent met haar katern Bunkers uit de reeks Jonge fotografie in België uw reguliere DW B-aflevering. Jeroen van Rooij schrijft episode 4 van zijn cyclus De eerste hond in de ruimte; Sven Vitse, Joris Gerits en Bas Groes analyseren recente publicaties van David Nolens, Jeroen Theunissen, A.F.Th. en Stefan Hertmans; en in Tijdschriften bekijkt Sven Vitse de islamitische revolutie in Iran (1979) door de ogen van de terug- en vooruitblikkende tijdschriften ZemZem en De tweede ronde. Dirk Leyman en Hans Cottyn focussen op het spelen én helen van Perec via een interview met de Nederlandse vertaler van La Disparition, Guido van de Wiel.

Cover titel

DW B
Uitgegeven door:
MER. Paper Kunsthalle
verschijnt vijf keer per jaar

Prijs los nummer: 12; nummer in boekvorm: 29,50
Abonnementen:

€ 45,00 (B & NL)
€ 35,00 (studenten & CJP)
€ 58,00 (boekhandels en instellingen)

€ 100,00 (steunabonnement)

 


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers