Cover titel
2013 #2

DW B

Creatief laboratorium voor literatuur en andere kunsten

DW B 2 verkent het grensverkeer tussen woord en klank. Sven Vitse verzamelde daartoe een reeks essayistische en creatieve bijdragen van verscheidene auteurs. Bart Vervaeck schrijft over muziek en muzikaliteit in proza. Lucas Hüsgen levert een poëticale beschouwing over de rol van muziek in zijn eigen werk en vertaalt een essay over punk van Thomas Stangl. Hans Demeyer heeft het over protestliederen en hedendaags proza, terwijl Katherina Lindekens de verhouding tussen literatuur en muziek in vroeg-Engels muziekdrama onderzoekt. Voorts nog bijdragen van Geert Buelens, Samuel Vriezen, Jeroen van Rooij & Marieke Wesselink en debutante Ay Mey Lie.
Verder vindt u opnieuw de rubriek Analoge ruimtes, waarin een plaats wordt gecreëerd refererend aan een architecturaal concept. Onder de titel ‘Home sweet home’ zetten we deze keer de contrasten tussen het Belgische en het Nederlandse wonen in de verf. Met schilderijen van Nele Tas en teksten van Christophe van Gerrewey, Geert Bekaert en David Peleman.
Eveneens in dit nummer: een lamento voor Ivo Michiels van Peter Verhelst, een citybook van Lasha Bugadze en een gedicht van Peter Holvoet-Hanssen & Max Neetens. Ten slotte ook de vaste rubrieken Lemmata, Boeken en Tijdschriften.
Abonnees kregen dit klinkende nummer reeds in de bus. Andere kunnen het hier bestellen.

Cover titel

DW B
Uitgegeven door:
MER. Paper Kunsthalle
verschijnt vijf keer per jaar

Prijs los nummer: 12; nummer in boekvorm: 29,50
Abonnementen:

€ 45,00 (B & NL)
€ 35,00 (studenten & CJP)
€ 58,00 (boekhandels en instellingen)

€ 100,00 (steunabonnement)

 


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers