Cover titel
2011 #4

DW B

Creatief laboratorium voor literatuur en andere kunsten

‘De tael is gansch het volk’, sprak alreeds Prudens van Duyse, en deze waarheid indachtig moge uit de in het septembernummer BabelGium van het luisterrijke vaandel Dietsche Warande & Belfort gebundelde documenten blijken dat volksverraad zich dientengevolge vertolkt als het verval der schoonsten taal ter wereld. Het tijdschrift waarin deze geschriften oorspronkelijk veropenlijkt werden is in dit globale verband betekenisvol: DW B boezemt de nietsvermoedende lezer ongetwijfeld vertrouwen in, groot is dan ook de ontzetting wanneer kennis wordt genomen van de ontaarding die onder dit vaandel schuilgaat. Tom Toremans en Ortwin de Graef achtten het opportuun om tegen de kulturele tijdgeest in de volmondigheid inzake taalbedrijving te bundelen als een Babelse anthologie. Werkten mee aan deze bezoedelende nijverheid: Koen Peeters, Tomáš Zmeškal, Serge Delaive, Chika Unigwe, Fouad Laroui, het Brussels Dichterscollectief, Grégoire Polet, Jan Lauwereyns, Rachida Lamrabet ende Amanda Williams.

Buiten het thema ontmoet u Pol Hoste, is het even slikken met Mark Insingel, bezoeken Jeroen Olyslaegers, Maarten Delbeke en Monadnock Brugge, ruimt Paul Claes sneeuw voor de deur van J.H. Leopold, delven Willem Bongers en Jeroen Dera diep in de abjecte wereld van Martijn den Ouden en Bernhard Christiansen, puzzelt Lars Bernaerts met Krijgelmans, laat Jeroen Dera zijn vrije dagen vallen voor Stefan Hertmans, en voegt Hans Demeyer de daad bij het woord van Marc Reugebrink. Sven Vitse zit met Kluger Hans op een Terras te wachten op een Deus ex Machina, en Hans Cottyn en Dirk Leyman recenseren iedereen.

Cover titel

DW B
Uitgegeven door:
MER. Paper Kunsthalle
verschijnt vijf keer per jaar

Prijs los nummer: 12; nummer in boekvorm: 29,50
Abonnementen:

€ 45,00 (B & NL)
€ 35,00 (studenten & CJP)
€ 58,00 (boekhandels en instellingen)

€ 100,00 (steunabonnement)

 


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers