Cover titel
2011 #2

DW B

Creatief laboratorium voor literatuur en andere kunsten

In zijn aprilnummer huldigt DW B de Zwitserse proza- en theaterschrijver Max Frisch in diens honderdste geboortejaar. In november 1981 hield Frisch twee poëticalezingen in zijn Schwarzes Quadrat aan het New York City College. Een vertaling van de eerste lezing verscheen reeds in het decembernummer van DW B 2008.

De focus van 100 jaar Max Frisch is gericht op de vertaling van de tweede lezing uit Schwarzes Quadrat, gevolgd door het nawoord van Peter Bischsel. Thematische bijdragen belichten de volledige literaire carrière van ‘de man van het uur’: Beatrice von Matt schrijft over de jaren 1930 en ’40, Walter Schmitz over de jaren 1950 en ’60 en samensteller Daniel De Vin over de jaren 1970 en ’80. In een speciaal voor DW B geschreven essay memoreert Christophe van Gerrewey Frisch’ toneelstuk Die Chinesische Mauer en ten slotte herdenkt Adolf Muschg Frisch als iemand die ons per se au sérieux wilde nemen.

Verder vindt u in dit nummer een unieke tekst van de hand van Richard Powers, getiteld ‘Wat weet fictie?’ dat onder het zelf-toegeschreven genre van het ‘ficto-essay’ valt en een tweede aflevering van de rubriek Analoge ruimtes van Christophe van Gerrewey, Saskia de Coster en Anne Holtrop. Voorts steekt DW B van wal met de gloednieuwe rubriek Sleutels waarin Paul Claes telkens een gecanoniseerd gedicht nieuw leven inblaast. In Boeken bent u getuige van briefwisselingen tussen de ‘Jonge wolven’ Hans Bogaert, Willem Bongers en Hans Demeyer over de schrijvers Elvis Peeters en Jeroen Theunissen en literaire kritieken van Marc van Zoggel en Laurens Ham over respectievelijk Thomas Blondeaus Donderhart en Anneke Brassinga’s Ontij. Sven Vitse recenseert de Tijdschriften Blauwe Maandagen, Brood & Rozen en Streven en Hans Cottyn reflecteert in de Feuilles volantes over het lijdenschap van boeken in de 21ste-eeuwse digitale revolutie.

Cover titel

DW B
Uitgegeven door:
MER. Paper Kunsthalle
verschijnt vijf keer per jaar

Prijs los nummer: 12; nummer in boekvorm: 29,50
Abonnementen:

€ 45,00 (B & NL)
€ 35,00 (studenten & CJP)
€ 58,00 (boekhandels en instellingen)

€ 100,00 (steunabonnement)

 


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers