Cover titel
2011 #1

DW B

Creatief laboratorium voor literatuur en andere kunsten

DW B weigert in 2011 te kiezen. In En/en pleit samensteller Eveline Vanfraussen voor een vorm van lezen en kijken die moet leiden tot een gefascineerd, fragiel ‘terugschrijven’, empathisch en subjectief, geëngageerd en autofictioneel. Het is een lezen dat voor alles aandachtig wil zijn, en dus aanwezig (in een lichaam, ontvankelijk voor het hier en nu), zorgzaam en geduldig. Wat zou dat kunnen zijn, zorgen voor een tekst, hem door de nodige zorg voor verval of verwaarlozing behoeden, hem in stand houden, levendig houden? Of sterker nog een tekst koesteren, hem levenwekkende, weldadige warmte geven, hem liefhebben? Het komt in elk geval neer op een zich bezighouden met en dat vergt tijd: je met iets bezighouden doe je nooit voor eventjes of snel even tussendoor of voor een enkele keer. En hoe zou dit lezen in schrijven kunnen overgaan? Welke schriftuur doet recht aan zo een lezen? Erwin Jans, Jan Masschelein, Esther Eggermont, Steven Humblet, Dirk Lauwaert, Myriam van Imschoot, Melanie Matthieu en Sven Vitse tonen hoe dat precies in zijn werk gaat.

Voorts schiet de nieuwe rubriek Analoge ruimtes uit de startblokken met een samenwerking tussen Christophe van Gerrewey, Saskia de Coster en Anne Holtrop. En er zijn de ouwe getrouwe Feuilles volantes, waarin Dirk Leyman en Hans Cottyn de leesbevordering bij Vlaamse jongeren kritisch onder de loep houden, Boeken, met recensies over werk van Don DeLillo, Joost Zwagerman, Daniël Rovers, K. Michel en Ilja Leonard Pfeijffer, en Tijdschriften, dit keer over Filter, Staalkaart en Cinemagie.

Cover titel

DW B
Uitgegeven door:
MER. Paper Kunsthalle
verschijnt vijf keer per jaar

Prijs los nummer: 12; nummer in boekvorm: 29,50
Abonnementen:

€ 45,00 (B & NL)
€ 35,00 (studenten & CJP)
€ 58,00 (boekhandels en instellingen)

€ 100,00 (steunabonnement)

 


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers