Cover titel
Dead men walking | 2009 #2

DW B

Creatief laboratorium voor literatuur en andere kunsten

Het is sinds jaar en dag een traditie in de literatuurgeschiedenis: critici lusten elkaar rauw. Om de haverklap gaan zij zich en masse te buiten aan vader- of broedermoordpartijen: zo hoort het niet, zo kan het niet langer, het is en blijft bedroevend gesteld met de kritiek tenzij wij zonder dralen en genadeloos ingrijpen. Gail Pool begint haar in 2007 verschenen Faint Praise met een kleine bloemlezing uit anderhalve eeuw klaagzangen over het niveau van de literatuurkritiek en in The Death of the Critic (2007) analyseert Rónán McDonald de positie van de criticus in de jongste decennia. Dood is hij, die ooit zo machtige criticus, zo dood als een pier op papier, en zijn autoriteit kan de moderne mens missen als kiespijn. Maar al is de officiële criticus blijkbaar voorgoed overleden, toch is het paradoxaal genoeg zo dat literaire kritiek duidelijke tekens van leven vertoont – alleen al het web staat er vol van. Het lijkt erop dat er zich voor de zoveelste keer een nieuwe garde critici aandient … Maar hoe zien die nieuwgedienden eruit? En is de oude criticus inderdaad al dood? Is hij niet altijd even dood of even levend of even undead geweest? Dit nummer beoogt niet de zoveelste parade van self-exposure te bieden met critici die het eigen belang of andermans onbelang nastreven, maar wil het literair-kritische bedrijf vanuit een metapositie in ogenschouw nemen. Samenstellers Jos Joosten en Tom Sintobin nodigden hedendaagse critici, essayisten en literatuurwetenschappers uit om met hen mee te reflecteren. Korrie Korevaart, Fabian R.W. Stolk, Mathijs Sanders, Esther Op de Beek, Gaston Franssen en Eveline Vanfraussen werpen elk op hun wijze licht op de schijndode literaire kritiek.

Naast het themagedeelte vindt u vertaald werk van Kazuo Ishiguro, de zesde katern in de reeks Jonge fotografie in België door Ben Van den Berghe, de tweede aflevering van De eerste hond in de ruimte van Jeroen van Rooij, theater van Pol Hoste, nieuw creatief werk van Peter Drehmanns en Christophe Dirickx, boeken van Erwin Mortier en H.C. ten Berge bekeken door de kritische blik van Sven Vitse en Hans Groenewegen, tijdschriften De boekenwereld, Yang en freespace Nieuwzuid gewikt en gewogen door Sven Vitse, en een bijdrage over de digitaliseringskoorts bij Google in Feuilles volantes.

Cover titel

DW B
Uitgegeven door:
MER. Paper Kunsthalle
verschijnt vijf keer per jaar

Prijs los nummer: 12; nummer in boekvorm: 29,50
Abonnementen:

€ 45,00 (B & NL)
€ 35,00 (studenten & CJP)
€ 58,00 (boekhandels en instellingen)

€ 100,00 (steunabonnement)

 


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers