Cover titel

DW B

Creatief laboratorium voor literatuur en andere kunsten

DW B, voluit Dietsche Warande & Belfort, bestaat in 2013 honderdachtenvijftig jaar en is daarmee, op De Gids na, het oudste literaire tijdschrift in ons taalgebied. DW B laat echter een opvallend jong en veelzijdig geluid horen. Zoals Piet Meeuse schreef in De Bezige Bij Krant: 'Het is een heel beweeglijk en nieuwsgierig tijdschrift. Het snuffelt aan alles, het brengt proza en poëzie in zoveel variëteiten dat het je af en toe duizelt. En het lardeert dat met werk van beeldend kunstenaars dat vaak merkwaardig en soms adembenemend is. DW B is jong genoeg om zich overal op te storten en oud genoeg om zich niets aan te trekken van het denken in “generaties”.' Zowel grote namen als nieuw talent sturen teksten in of krijgen specifieke schrijfopdrachten. DW B is toonaangevend en vernieuwend op het gebied van proza, poëzie en essay, en wil literatuur vanuit diverse invalshoeken benaderen. Daarnaast heeft DW B zich in de loop der jaren gespecialiseerd in de cross-over tussen literatuur en andere kunsten.

Cover titel

DW B
Uitgegeven door:
MER. Paper Kunsthalle
verschijnt vijf keer per jaar

Prijs los nummer: 12; nummer in boekvorm: 29,50
Abonnementen:

€ 45,00 (B & NL)
€ 35,00 (studenten & CJP)
€ 58,00 (boekhandels en instellingen)

€ 100,00 (steunabonnement)

 


Ga naar website