Cover titel

De Parelduiker

‘Een parelduiker vreest den modder niet’ (Multatuli)

De Parelduiker is een literair-historisch tijdschrift, dat verslag doet van altijd interessante en soms spectaculaire speurtochten naar verborgen literaire schatten. Ongepubliceerde brieven en handschriften van Louis Couperus, F. Bordewijk, Geert van Oorschot en Franz Kafka komen hier boven water. Onbekende episodes uit het leven van W.F. Hermans, Gerard Reve en Bob den Uyl worden ontvouwd. En ook aan (bijna) vergeten figuren blijken boeiende verhalen te kleven. De dubbelnummers, uitgebreide ‘dossiers’ inclusief een biografische schets, stellen sleutelfiguren uit de literatuurgeschiedenis centraal zoals Johan Polak, Maurice Gilliams, Willem Elsschot, Willem Kloos, André Gide, Henk Romijn Meijer, Remco Campert en Gerrit Komrij.
De redactie bestaat uit Marsha Keja, Menno Voskuil, Marco Daane, Marco Entrop, Thijs Wierema en Hein Aalders.

De Parelduiker wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden van De Parelduiker en het Nederlands Letterenfonds.

Cover titel

De Parelduiker
Uitgegeven door:
Stichting Het Oog in 't Zeil / Uitgeverij Vantilt
verschijnt 5 keer p.j.

Prijs los nummer: 13,50
Abonnementen:

€ 52,50 (buitenland € 65)


Ga naar website