Cover titel

De Gids

Alles mits goed geschreven

De Gids stelt zich sinds zijn oprichting in 1837 ten doel op goed geïnformeerde, kritische en welbespraakte wijze bij te dragen aan het wetenschappelijke, maatschappelijke en culturele debat, en kijkt daarbij graag over de landsgrens. Door dit uitgesproken multidisciplinaire karakter onderscheidt De Gids zich van de andere literaire tijdschriften; essayistiek neemt er een even belangrijke plaats in als het korte verhaal en de poëzie. Vandaar het motto: alles mits goed geschreven.

Cover titel

De Gids
Uitgegeven door:
N.V. De Groene Amsterdammer
verschijnt 6 keer p.j.

Prijs los nummer: 9,55 inclusief verzendkosten
Abonnementen:

Jaarabonnement € 40,-
Studenten € 24,-
Webabonnement € 20,-
Proefabonnement van drie edities € 18,50
Abonnement op De Groene Amsterdammer waarbij zes exemplaren van De Gids € 185,-
Studentenabonnement op DGA en DG € 10 per vier weken
Webabonnement op DGA en DG € 150,-


Ga naar website